Angelo Tartuferi Život umělce: Giotto

Redakce (11.10.2010)
Angelo Tartuferi Život umělce: Giotto Angelo Tartuferi Život umělce: Giotto

Jen u opravdu malého počtu uměleckých osobností se setkáváme s trvalým věhlasem, který je provází v různých dobách i u kulturně méně znalých kruhů.

K takovým patří i italský malíř, sochař a architekt florentské školy Giotto di Bondone, zvaný krátce jen Giotto.Žil v letech 1265 až 1337 a zachovaly se nám po něm zejména fresky a deskové obrazy s náboženskými tématy v kostelích Florencie, Padovy či Assisi. Je považován za zakladatele moderního malířství. Podílel se na rozvoji gotického umění, které dovedl na práh renesance. Italský historik umění ve své monografii vychází z nejnovějšího výzkumu materiálů, které se vztahují k Giottovu životu a z nichž se vyjevila nová podoba významného umělce. Zasvěcený, ale zároveň čtivý text doprovází množství barevných reprodukcí.

Překrásná barevná publikace seznamuje čtenáře se životem a dílem italského malíře Giotta, sochaře a architekta florentské školy.

Nové knihy 7.10.2010 Literární noviny str. 19 Nové knihy