Čtenářské recenze

Krev a stříbro

Redakce (02.02.2015)
Krev a stříbro Krev a stříbro

Historie byla plná krvavých bojů a mocenských půtek. Vedly se z nejrůznějších důvodů, většinou kvůli postavení, někde pro stříbro. Jeho těžba a zpracování byly sice náročné, ale dané oblasti přinášely bohatství. Kdo měl peníze, měl i moc. A kdo patřičný vliv neměl, pokusil se bitvou stříbrná naleziště zabrat, a tím získat peníze i moc pro sebe…

Německá spisovatelka Sabine Ebertová je autorkou velmi úspěšné pentalogie O porodní bábě, kterou u nás v předchozích letech vydalo nakladatelství Knižní klub. Tato sága, odehrávající se ve 12. století, na více jak třech tisících stranách vypráví na pozadí osudů mladé porodní báby a léčitelky Marty i podstatný kus středověké historie saského města Freiberg, a potažmo celého míšeňského markrabství, v němž vládl rod Wettinů.

Autorka na tuto sérii navázala volným pokračováním s názvem Krev a stříbro, v němž zůstává věrna místu, jen se posouvá v čase o 100 let vpřed. Román má tak své vlastní, nové postavy i události, a dá se bez nejmenších problémů číst bez znalosti děje zmíněné pentalogie. I tentokrát román Ebertové vychází ze skutečných událostí, které se odehrávaly na konci 13. a začátku 14. století ve Svaté říši římské. Pro potřeby beletrie jsou ovšem tato reálná fakta a poznatky čerpané z dochovaných záznamů obaleny kouskem fiktivní vaty.

Kniha Krev a stříbro začíná rokem 1295, kdy římskoněmecký král Adolf Nasavský začíná realizovat svůj plán přisvojení si Míšeňské marky jako propadlého léna. Míšeňský markrabě Fridrich z Wettinu se ale odmítá svého území vzdát, a když jen o vlásek uniká vražednému útoku královských vojáků, s jistotou ví, že ho čeká pořádně těžká bitva.

Jeho věrní spojenci se opevňují ve stříbrném městě Freiberg – nejbohatším v markrabství, jenž král touží zabrat za každou cenu. Freiberčané několik dlouhých dnů čelí velké početní převaze královského vojska, ovšem po 21 dnech jsou nuceni kapitulovat. Následná krvavá pomsta krále ukazuje, že zemi čeká krutá doba. Vojáci s královským svolením zabíjejí, pustoší a rabují.

Fridrich odchází do nuceného exilu a jeho nejbližší spolubojovníci – velitel hradu Ulrich z Maltic a mladý kapitán hradní stráže Markus – prchají z Freibergu a stávají se psanci. Pro Markuse je to o to těžší, protože je nucen rozloučit se i se svou láskou Annou. Mladou dívku nechává v ochraně u místního medicuse. Když se pro ni po čase vrací, je královskými vojáky zajat a mučen. Přežije? Co bude dál? Na hrdiny čeká mnoho událostí, soubojů, lstí i zrady, než se ocitnou tváří v tvář královskému protivníkovi v bitvě o znovuzískání Freibergu i celé Míšeňské marky…

Ebertová vypráví s velkou lehkostí, jiskrou, zaujetím i naprostou srozumitelností.  Díky jejímu výbornému zpracování skutečných událostí do odlehčené beletristické formy, nebude ani historickými fakty nepolíbený čtenář v knize v nejmenším tápat. Lví podíl na tom mají také postavy, a to jak ty kladné, tak ty záporné. Do bitevních záležitostí se jim míchají i problémy osobní.

I oni v tom všudypřítomném krvavém chaosu řeší věci citové – vztahy, lásky, odloučení, smrt či zradu blízkých. To vše přispívá k neustálému napětí a zvratům. Kniha se z rukou odkládá těžce, a přestože má více, jak 600 stran, najít v ní hluché místo je skoro nemožné.

Krev a stříbro je dynamický příběh s velkým množstvím napínavých situací i rozmanitou škálou postav. Pro čtenáře pentalogie O porodní bábě je to kniha přímo povinná, pro ty ostatní přinejmenším doporučená.

Autorka recenze: Eva Šamánková

* * * * *