Oceněné knihy

Literární cena Knižního klubu 2007

Redakce (13.08.2010)

Nakladatelství v tomto roce vyhlašuje již 13. ročník Literární ceny Knižního klubu. Knižní klub takto nabízí možnost publikovat původní dílo, garantuje jeho vydání a autora odměňuje prémií 50 tisíc korun. Do soutěže můžete přihlásit prozaické dílo (novelu nebo román) o rozsahu minimálně 150 stran, dosud nepublikované, napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství. Rukopisy (v jednom exempláři) zasílejte do 31. 12. 2007 na adresu: Knižní klub, Literární cena Nádražní 32 150 00 Praha 5 Zaslané rukopisy nevracíme ani neelektorujeme. Práce jsou hodnoceny anonymně odbornou porotou; výsledky Literární ceny budou vyhlášeny na jaře 2009. Autor vítězné práce je oceněn prémií ve výši 50 000 korun a kniha vychází na podzim téhož roku, kdy byla cena udělena.


V roce 1995 se Knižní klub rozhodl vyhlásit Literární cenu. První ročník soutěže proběhl v r. 1996. Nejdůležitější podmínky účasti jsou: dílo musí splňovat formu novely nebo románu, mělo by mít minimální rozsah 150 stran a musí jít o dosud nepublikované dílo napsané v českém jazyce. Rukopisy je možné zasílat vždy do 31. 12. každého roku a v následujícím roce jsou vyhlášeny výsledky. Díla hodnotí odborná porota, jejíž složení se každý rok částečně mění. V prvním kole dostane každý z porotců určité množství rukopisů, z nichž vybere ten nebo ty nejlepší a doporučí je do kola druhého. Tento úzký okruh rukopisů pak čtou všichni porotci. Při závěrečném zasedání porota určí vítěze. Všechny zaslané rukopisy posuzuje porota anonymně, tzn. rukopisy jsou označeny čísly a totožnost autorů je odhalena až po stanovení vítěze. Oceněná práce má být skutečně hodnotným dílem, na něž se primárně neklade požadavek komerční úspěšnosti.

Literární cena Knižního klubu
Vítězové minulých ročníků:

1996 Rudolf Čechura Šperhák
1997 David J. Novotný Můj nejlepší kámoš, Oldřich Šuleř Sláva a pád Valašského pánbíčka
1998 Věra Chase Vášeň pro broskve
1999 Táňa Nálepková Scénář provinčního příběhu
2000 Jan Poláček Spánek rozumu plodí nestvůry
2001 Hana Andronikova Zvuk slunečních hodin
(v roce 2002 kniha získala ocenění Magnesia Litera v kategorii Objev roku)
2002 Ladislav Pecháček Osvobozené kino Mír
2003 Miroslav Stoniš Paterek a pastýřka laní
2004 Václav Křístek Cesta na poledne
(v roce 2005 kniha nominována na ocenění Magnesia Litera v kategorii Objev roku)
2005 Martin Šmaus Děvčátko, rozdělej ohníček
(v roce 2006 byla kniha nominována na ocenění Magnesia Litera ve dvou kategoriích a získala Literu za Objev roku)
2006 Vojtěch Mornstein Gorazdův limit
2007 Jiří Šulc Dva pro Říši