Oceněné knihy

Literární cena Knižního klubu 2009

Redakce (13.08.2010)

Nakladatelství v tomto roce vyhlašuje již patnáctý ročník Literární ceny Knižního klubu. Knižní klub takto nabízí možnost publikovat původní dílo, garantuje jeho vydání a autora odměňuje prémií 100 tisíc korun.Do soutěže můžete přihlásit prozaické dílo (novelu nebo román) o rozsahu minimálně 150 stran, dosud nepublikované, napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství.

Rukopisy (v jednom exempláři) zasílejte do 31. 12. 2009 na adresu:
Knižní klub, Literární cena Nádražní 32 150 00 Praha 5


Zaslané rukopisy nevracíme ani nelektorujeme. Práce jsou hodnoceny anonymně odbornou porotou. Autoři budou o výsledku soutěže informováni na jaře 2010.