Oceněné knihy

Literární cena Knižního klubu 2014

Redakce (02.07.2013)

Nakladatelství Knižní klub v tomto roce vyhlašuje již 19. ročník Literární ceny Knižního klubu. Knižní klub takto nabízí možnost publikovat původní dílo, garantuje jeho vydání a autora odměňuje prémií 100 tisíc korun.

Do soutěže můžete přihlásit dosud nepublikované prozaické dílo (novelu nebo román) napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství.

Rukopisy do 19. ročníku Literární ceny Knižního klubu zasílejte (v jednom exempláři) do 31. 12. 2013 na adresu:

Knižní klub, Literární cena
Nádražní 32
150 00 Praha 5

Rukopisy je také možné přihlásit elektronicky na www.lckk.cz

Zaslané rukopisy nevracíme ani nelektorujeme. Práce jsou hodnoceny anonymně odbornou porotou. Autoři budou o výsledku soutěže informováni na jaře 2014.

Vítěz 19. ročníku bude vyhlášen v září 2014.