Oceněné knihy

Nobelova cena

Redakce (13.08.2010)
Nobelova cena Nobelova cena

NOBELOVA CENA ZA LITERATURU je jednou z pěti Nobelových cen, udělovanou dle Nobelovy závěti „za nejvýznačnější literární dílo v ideálním směru“. Jediným Čechem, jemuž byla Nobelova cena za literaturu udělena, je Jaroslav Seifert .


1913 - Rabíndranáth Thákur: Gítáňdžáli
Gítáňdžali je sbírka básní v próze, které čtenáři zjevují hnutí duše a mysli, jež v sobě objevuje, byť je nedokáže sám pojmenovat. Jsou plné skutečné lásky mezi duší a veškerenstvem, kterou může vyznávat křesťan, hind i ateista. Nutí člověka k poznávání sebe sama, k odvaze najít sílu k realizaci a uplatnění.

ODEON 2000

1907 – Rudyard Kipling: Klamné svítání
Výbor z povídek prvního anglicky píšícího nositele Nobelovy ceny za literaturu.

ODEON 20001920 – Knut Hamsun: Mystérie
Román Mystérie patří k nejzávažnějším dílům rané autorovy tvorby. Hlavní postava, Nagel, šarlatán a podivín, se jednoho dne vynoří v norském maloměstě, spáchá tu množství výstředností a vzápětí zmizí.

ODEON 2000

1949 – William Faulkner: Divoké palmy
"Kniha jako celek představuje dva typy lásky" - tak se vyjádřil Faulkner o svém románu, který je spojením dvou příběhů a zároveň jakousi dvojstudií lásky a odpovědnosti. Divoké palmy se vymykají Faulknerovu "yoknapatawphskému" cyklu románů z amerického Jihu.

ODEON 2001

1962 – John Steinbeck: Zima úzkosti
Hrdinou románu, odehrávajícím seve Spojených státech na začátku 60. let, je malý člověk na malém městě - Ethan Hawley, chudý prodavač v potravinářském obchodě. Podněcován svou rodinou touží po bohatství, a rozhodne se jít cestou nepoctivosti, cestou, kterou kráčejí všichni ostatní.

ODEON 2001

1988 – Toni Morrisonová: Láska
Nebetyčná sláva podniku, vyhlášeného mezi černošskou klientelou po celém atlantickém pobřeží, vzala dávno za své a letovisko pohltil nemilosrdný oceán času jako mušle, které odtud pravidelně unášejí nenasytné vlny. Klan Coseyových patřil ovšem k černé honoraci, a tak klepy o něm nevymizely z všední konverzace místních obyvatel ani po půl století.

ODEON 2005, počet stran: 208, MOC 229 Kč

1991 – Nadine Gordimerová: Poutníci

Román Poutníci je předně krásným milostným příběhem mezi ilegálním imigrantem, který se bojí, že bude opět vyhoštěn z další země, a dcerou bohatého obchodníka, která se snaží vymanit z privilegovaného prostředí, jímž pohrdá. Ona je běloška, on Arab z chudé muslimské rodiny.

ODEON 2004, počet stran: 256, MOC 229 Kč

1993 – Toni Morrisonová: Šalamounova píseň
Šalamounova píseň je v pořadí třetí knihou známé americké černošské spisovatelky; román vyšel roku 1977 a přilákal pozornost nejen kritiky, ale i značného počtu čtenářů. Celou knihou prostupuje jeden ze základních motivů autorčina díla - hledání černošské identity.

ODEON 2002

1998 – José Saramago: Baltasar a Blimunda
Dějištěm je portugalský královský dvůr stejně jako prostředí nejchudších vrstev. Román přibližuje praktiky církve a inkvizice a velmi ironicky proti nim vystupuje. Dílo dokáže výborně vystihnout dobovou mentalitu a fantazii, roli intuice v duchovním životě lidí, učenost, umění i magii.

ODEON 2002

2004 – Elfriede Jelineková: Lačnost

Venkovský četník Kurt Janisch, pohledný a zdánlivě dobrosrdečný muž a spořádaný manžel, je posedlý chorobnou touhou po ženách a penězích, ale především po nemovitostech. Ženy a domy se v díle stávají pouhými objekty, a tak se s nimi také zachází: násilně a nekompromisně. Román nositelky Nobelovy ceny je mistrným popisem patologické mužské psychiky viděné očima ženy.

ODEON 2006, počet stran: 336, MOC 249 Kč

2007 – Doris Lessingová: Muž a dvě ženy

Soubor devatenácti povídek laureátky Nobelovy ceny za literaturu 2007 přináší jednak deset miniatur ze stejnojmenného českého výboru (1970), které nyní vycházejí ve zrevidovaných překladech, jednak přikládá devět zbylých próz původního anglického vydání z roku 1963, jež museli tehdejší čeští editoři z nejrůznějších důvodů pominout, například incestní momentku Jedno tělo.

ODEON 2008, počet stran: 336, MOC 299 Kč
2007 – Toni Morrisonová: Milosrdenství

Příběhy jednotlivých postav, jež jsou stejně jako v Milované zejména ženské, vypráví s neobyčejnou intenzitou, která čtenáře hluboce zasáhne. Děj románu zasadila spisovatelka do doby, kdy Američané práci otroků teprve začínali využívat. Autorka se tu sice zabývá tzv. velkými tématy jako rasové předsudky, ponížení a nesvoboda, ale v konečném efektu je Milosrdenství daleko poetičtější a mnohoznačnější, než by se na první pohled zdálo.

ODEON 2010, počet stran: 176, MOC 229 Kč