Rozhovory

Novinky v životě Klárky

Redakce (05.01.2015)
Novinky v životě Klárky Novinky v životě Klárky

Klára Janečková je úspěšná česká spisovatelka, která se narodila v roce 1979 ve Valašském Meziříčí. V roce 2009 dokončila své studium psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a získala titul PhDr. Nyní žije v Bystřici pod Hostýnem, kde pracuje jako školní psycholožka na zdejší základní škole. Profesionálnímu psaní se začala věnovat v roce 2002. Od té doby má již na svém kontě devět knih, přičemž její knihy si našly početné „publikum“. A co je u české spisovatelky nového? Zeptali jsme se jí osobně …

* Rok 2014 pomalu končí. Zmínila jste se o něm, že ho vnímáte pozitivně. Označila jste ho jako období velkých změn, které nastaly a povedou vás k velkým činům. O jaké změny se jedná? Jsou profesního, či osobního charakteru?

Každá změna je těžká, to samé platí o začátcích. Tento rok pro mne znamenal velký zvrat v osobním, rodinném životě. Ukončení jedné etapy, začátek nové. Píše se to snadno, ale realita je jiná, těžká. Snažím se změny vnímat pozitivně, abych je zvládla a nesemlely mne. Ukončila jsem dlouholetý vztah s partnerem a stojím nyní na startovací čáře a začínám znovu. Bílý list papíru, jak jej popíši, to je na mně. Co se týká profesního života, tak zde byla také změna či spíše přírůstek, vydala jsem novou knihu, na kterou jsem velmi pyšná, a má skvělý ohlas. Jinak stále pracuji jako školní psycholožka a pomáhám zejména dětem, zde se nic nezměnilo, jen mi snad přibyly další děti, které potřebují psychologickou pomoc.

* Donesla se ke mně zpráva, že jste rozjela svoji psychologickou praxi … Jak jste vlastně po dokončení studia psychologie dále s tímto oborem nakládala a současně i nakládáte?

Nemám svou praxi, zatím ne, zatím získávám zkušenosti. Pracuji jako školní psycholožka, plus píši odborné články z oblasti psychologie. Po skončení studia psychologie, pěti letech dřiny a šprtání se, zjistíte, že jste zase na začátku. Je to humorné, nejste nic. Máte diplom, ale nemáte praxi. Oblast psychologie je velmi pestrá. Můžete jít do psychiatrické léčebny a být klinikem, můžete být manželský psycholog a psycholog pro mezilidské vztahy, můžete být psychologem u policie, hasičů, armády, dělat krizové situace, přijímat zaměstnance. Můžete dělat pro velké podniky v rámci AC, výběr zaměstnanců, můžete dělat v reklamě apod. Můžete jít do poradenství a pracovat s rodinami, dětmi. Všude potřebujete praxi a další vzdělávání, další certifikáty a učení, výcviky apod. Zvolila jsem poradenství, pracuji jako školní psycholožka, mám pod sebou pět set dětí, dělám metodickou podporu i pedagogům, asistentům pedagoga, spolupracuji se sociálním odborem, kurátory, Policií ČR. Pracuji s rodiči a zákonnými zástupci. Je to poměrně náročné. Celkově vzato, práce psychologa je velmi smutná. Spokojený člověk za mnou nepřijde, nežijeme v USA, ale baví mě a naplňuje.

* A jaké odvětví psychologie vás nejvíce zajímá?

Vždy mne nejvíce zajímala klinická oblast. Oblast vážných a těžkých psychologických a psychiatrických diagnóz. Deprese, schizofrenie, sexuální deviace, poruchy osobnosti. Tito lidé velmi trpí. Nemoc duše je hrozná. Ráda bych se v budoucnu v této oblasti angažovala. Ráda bych také pomáhala obětem trestných činů, jelikož sama jsem se kdysi stala obětí trestného činu. Tyto oběti potřebují psychologickou pomoc, aby se mohly vrátit do běžného života.

* Zmínila jste nový knižní přírůstek. Můžete nám ho představit? Proč jste na něj tolik pyšná? Je něčím výrazně odlišný od předešlé tvorby?

Nová kniha se jmenuje Deník Gréty Kaiserové, je to kniha plná silných postav a emocí. Jsem na ni pyšná, jelikož trvalo dva a půl roku, než kniha vyšla. Povolání psychologa je velmi psychicky náročné a nejsem schopná o poté psát. Proto mi trvalo d knihu napsat. Psala jsem o dovolené, během nemoci či o víkendech, po nocích, jelikož dny jsem byla v práci. A po práci á jsem nebyla schopná tvořit. Hodně jsem studovala a nosila o si práci i domů. Takže Deník Gréty Kaiserové urazil dlouhou cestu ke čtenářům. .. Proto jsem na něj pyšná n a čtenáři jsou nadšení, má velmi dobré ohlasy. Kniha je odlišná v tom, že čtenář je zde v roli detektiva, kdy hlavní hrdinka na začátku knihy umírá, a čtenář jde po stopách a z nich dedukuje, co se s Grétou vlastně stalo.

* Blíží se nám nový rok. Co byste našim čtenářům popřála do nového roku?

Jediné, aby si vážili jeden druhého, sami sebe, ale i svých blízkých, navzájem si pomáhali a drželi více spolu, jak rodina, tak přátelé či spolupracovníci. Takže bych popřála dobré partnerské vztahy a z nich ta pramenící štěstí a radost.

18.12.2014 - NEW express, str. 23 - Mix
(LeS)