Oceněné knihy

Oceněné knihy z nakladatelství Universum

Redakce (13.08.2010)
Oceněné knihy z nakladatelství Universum Oceněné knihy z nakladatelství Universum

Obrazový slovník

Slovník roku 2003, 3. místo v soutěži slovník 15 let
– cena udílená Jednotou tlumočníků a překladatelů

Už se vám stalo, že jste chtěli něco v cizím jazyce popsat, ale neuměli jste to přesně pojmenovat ani česky? - Tento praktický slovník na více než 1000 stranách podrobně popisuje 6000 obrázků z různých oborů lidské činnosti, označuje 35 000 termínů, každý v pěti jazycích - kromě češtiny slovensky, anglicky, francouzsky a německy. Díky této nové koncepci slovníku snadno zjistíte správný termín při hledání českého významu.

UNIVERSUM 2003, 2007


Jan Dungel: Po krk v pralese

Cestovatelská publikace roku 2009, 2. místo
- cena udílená v rámci festivalu GO KAMERA, největšího cestovatelského setkání v ČR i SR

Kniha je autentický příběh česko-venezuelské výpravy k nejvyšší hoře Brazílie Pico da Neblina. Jako úplně prvním na světě se cestovatelům v pralesích pod Neblinou podařilo najít a přístrojem GPS zaměřit tzv. bifurkaci řeky Baria, která stejně jako bifurkace řeky Orinoko spojuje povodí Amazonky a Orinoka, a podílí se tak na vytvoření největšího říčního systému na Zemi. Knihu doprovází barevné ilustrace zvířat, které autor a malíř v jedné osobě zachytil v jejich přirozeném prostředí, a unikátními fotografiemi. Televizní dokument o výpravě byl uveden na ČT2 pod názvem Štětcem a mačetou.

UNIVERSUM 2009


Petr David, Vladimír Soukup: Velká turistická encyklopedie - Středočeský kraj

Cena České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu 2007, 2. místo v kategorii původců

Velká turistická encyklopedie představuje rozsáhlý a kompletně zpracovaný přehled turistických pozoruhodností České republiky. Poprvé je uvádí v logickém členění na jednotlivé kraje a jejich souhrn v celkem čtrnácti dílech tak přibližuje z pohledu turisty celé území naší republiky. Psané slovo doprovází bohatý obrazový doprovod, zahrnující jak současné fotografie, tak i dokumentárně cenné reprodukce obrazů z 19. století. V každém dílu jsou v abecedním řazení uvedena ve formě hesel jednotlivá sídla, geomorfologické celky, vodstvo, lokality přírodovědné nebo historické hodnoty, technické památky aj. Pozornost se neupírá pouze na místa všeobecně známá a hojně navštěvovaná, ale přibližuje i ta dosud turisticky neobjevená či opomíjená.

UNIVERSUM 2007