Ricarda Jordanová: Dědictví Lauensteinů

Redakce (07.10.2013)
Ricarda Jordanová: Dědictví Lauensteinů Ricarda Jordanová: Dědictví Lauensteinů

"Otče, drahý otče, velmi jsi mi ublížil, provdal jsi mě za chlapce, který je příliš mladý. Mně je dvakrát dvanáct let a jemu teprve čtrnáct. Je mladý, ale každým dnem roste…" Tato slova ze staré anglické balady inspirovala Ricardu Jordanovou k sepsání románu Dědictví Lauensteinů.

Mladá Gerlin z Falkenbergu prošla v dospívání výchovou na dvoře slavné Eleonory Akvitánské. Ve svých 24 letech je však oproti zvykům stále ještě svobodná. Vhodných ženichů ke dvoření je v okolí jako šafránu,  a tak se v klidu věnuje řízení chodu celé domácnosti na hradě Falkenberg. Jednoho dne se ale objevují hosté z Frank. Skupina čtyř rytířů, vedená židovským medikem Salomonem z Kronachu, přijíždí s vážnou nabídkou. Gerlin se má provdat za hraběte Dietricha z Ornemünde na Lauensteinu. Tento mladý šlechtic se ocitl na svém panství ve vážných problémech. Po náhlé smrti otce se, jako jediný dědic, musí chopit vlády nad hrabstvím. Vzhledem ke svému nízkému věku 14-ti let je ale dosud ve stavu panoše. Musí být co nejdříve pasován na rytíře a oženit se, protože správu nad hrabstvím dočasně převzali jeho nevlastní matka Luitgarda a vzdálený nevypočitatelný příbuzný Roland.  A ti dva by nejraději vládli, s nekalými úmysly, nerušeně dál.

Gerlin, i přes počáteční odpor, nakonec s nabídkou souhlasí a vydává se na cestu. Mladý Dietrich je z budoucí manželky okouzlen. Sympatie jsou do určité míry oboustranné. Gerlin se do ženicha zamiluje spíše láskou ochranitelskou, jako matka milující své dítě. Skutečné city chová k rytíři Florísi de Trillon.

Dědiství LauensteinůPo několika měsících je Dietrich pasován na rytíře a bere si Gerlin za manželku. Netrvá dlouho a na svět přichází budoucí dědic hrabství, malý Dietmar. Štěstí však tvá krátce. Dietrich při těžkém zápalu plic umírá a Roland využívá situaci. Plení vesnice a začne  okupovat hrad. Gerlin nezbývá nic jiného, než se dát se na útěk. V brnění a s mečem v ruce se musí doslova probojovat z hradu ven. Se Salomonem a malým Dietmarem se tak dává na dalekou cestu. Jaké nástrahy ji osud připraví do cesty? Kde nalezne útočiště? Pro koho jí vzplane srdce a v čí náruči nakonec skončí?

Autorka na pozadí svého historického příběhu ukazuje romantiku i krutost dávného středověku. Postavení žen, můžu i dětí včetně dědické posloupnosti v zákonech té doby.  Velmi široce se také věnuje společenským rozdílům v postavení křesťanů a židů, včetně neslučitelnosti náboženství. Jak sama v doslovu uvádí, snažila se o zachování maximální věrnosti. Je vlastně s podivem, jak málo se toho od té doby změnilo a jaké krutosti se napříč staletími opakovaly.

Řečeno s trochou nadsázky, je to téměř povinná kniha pro všechny nadšené čtenáře předchozí autorčiny knihy Ranhojička nebo čtenáře okouzlené ságou o Porodní bábě z pera Sabine Ebertové. Čtivě napsaný příběh plný dobrodružství, zvratů, intrik, lstí i romantiky, který příjemným a nenásilným způsobem čtenáře obohatí o mnoho historických poznatků.

Autorka recenze: Eva Šamánková