Oceněné knihy

Slovník roku

Redakce (05.03.2014)
Slovník roku Slovník roku

V soutěži Slovník roku získala Euromedia Group hned tři ocenění!

1. místo v kategorii Cena poroty za výkladový slovník

Kniha filozofie - Universum

Kniha filosofie je první ze série přehledových oborových publikací, určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé studenty a odborníky. Provází nás vývojem filosofie od počátků až do současné doby a v chronologickém řazení seznamuje s nejvýznačnějšími filosofy a jejich teoriemi. Kniha zaujme i svou moderní grafickou úpravu.1. místo v kategorii Cena poroty za encyklopedické dílo:

Soukup Vladimír, David Petr - Dějiny zámků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Knižní klub

Zámky patří k nejpůvabnějším stavebním památkám naší vlasti. Některé jsou oblíbenými cíli zástupů turistů, jiné slouží nejrůznějším praktickým účelům, další jsou domovem svých majitelů či čekají na svou záchranu.

Výpravná publikace Dějiny zámků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je podrobnou encyklopedií našich zámků, která sleduje jejich vývoj od renesančních paláců po romantická historizující sídla 19. století. Zaujmou i speciální kapitoly o životě na zámcích a stylech zámeckých zahrad. Fundované texty doplňují stovky fotografií i různé zajímavosti a lokální pověsti.3. místo v kategorii Cena poroty za biografický slovník:

Osobnosti českých dějin - Knižní klub

Jedinečná publikace prostřednictvím biografií významných osobností politického, kulturního a hospodářského života vypráví o našich dějinách od prvních Přemyslovců po konec 20. století. Texty fundovaných odborníků a bohatý obrazový doprovod seznamují čtenáře se státníky, církevními hodnostáři, spisovateli, kronikáři, malíři, stavebníky, hudebními skladateli, světci, cestovateli, buřiči a jinými mimořádnými lidmi našich dějin a přitažlivým, moderním způsobem líčí jejich osudy a záslužné činy.Paní Jitka Zykánová s Cenou poroty za Knihu filozofie


Petr David, Petra Diestlerová a Vladimír Soukup s Cenou poroty za encyklopedii Dějiny zámků
v Čechách na Moravě a ve Slezsku